Kiedy zapłącisz CIT, terminy, obowiązki, definicja.

Stoisz przed wyborem czy założyć zwykłą działalność gospodarczą czy jednak wejść w prowadzenie spółki? To ważna decyzja, która będzie rzutowała na całym Twoim biznesie. Pamiętaj, że prowadząc spółkę jesteś zobligowany do płacenia dodatkowych podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.

 

Kto powinien płacić podatek CIT?

Do zapłaty podatku w trybie miesięcznym lub kwartalnym zobligowane są podmioty prawne, czyli firmy posiadające osobowość prawną. Są nimi spółki z o.o., spółki akcyjne, grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje i banki.

Ile podatku zapłacimy?

Żeby wiedzieć jaką część pieniędzy należy oddać, trzeba śledzić najnowsze informacje dotyczące prawa podatkowego. Te informację ciągle się zmieniają, dlatego warto zasięgnąć wiedzy u księgowego lub w Dzienniku Ustaw.
Do tej pory podatek wynosił 19%, jednak po wejściu nowelizacji ustawy 1 stycznia 2019 r. mamy jeszcze 9% podatek dla nowych i tzw. "małych podatników".
I tak:

19% to podstawa opodatkowania z zasadami ogólnymi oraz opodatkowanie od dywidend

9% to podatek skierowany do przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz tzw. małych podatników. Trzeba tu nadmienić, że nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi tylko w roku założenia firmy. Małymi podatnikami nazywa się przedsiębiorstwa, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej na złotówki.

Co jest podstawa do opodatkowania?

W przypadku podatku CIT podstawę opodatkowania stanowi suma dochodów ze źródeł przychodów po skorzystaniu z odliczeń, jakie mu przysługują.


Drukuj