Zawód przyszłości – Facility Manager

Czas pandemii to dla jednych okres zastoju w pracy, dla innych zaś – szansa na rozwój i zdobycie nowych kompetencji. Gospodarcze konsekwencje lockdownu rozkładają się nierównomiernie, dotykając boleśnie wielu dziedzin. Warto jednak poszukać takiej branży i takiego zajęcia, które będą perspektywiczne i znacząco zwiększą naszą atrakcyjność na rynku pracy. Jednym z najbardziej „gorących” zawodów przyszłości jest Facility Manager.

Termin facility management pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i tłumaczony wprost oznacza zarządzanie udogodnieniami. Jest sposobem wprowadzania innowacyjnych metod zarządzania nieruchomościami w firmie.

Facility Managera to zawód skutecznie stawiający czoła wyzwaniom nowoczesności – w najwyższym stopniu interdyscyplinarny. Z pewnością potrzebne są tu znajomość rynku nieruchomości i mechanizmów, którymi się rządzi, umiejętność wdrażania metod i instrumentów zarządzania oraz wysoki poziom kompetencji społecznych.

Jak zostać Facility Managerem? Polska Federacja Rynku Nieruchomości we współpracy z IFMA Polska rozpoczynają w maju serię szkoleń on-line. IFMA (International Facility Management Association) to największe na świecie stowarzyszenie profesjonalistów facility management, zrzeszające ponad 23000 osób w ponad 100 krajach.

Kurs Facility Menager skierowany jest do osób, które znają rynek nieruchomości i chciałyby się zdobyć nowe kompetencje, jak również dla tych, którzy dopiero chcieliby poznać ten zawód.

Program kursu obejmuje 96 godzin (wykłady i ćwiczenia) i przewiduje m.in zajęcia z takich dziedzin, jak: szeroko rozumiane zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem powierzchniami, jak i całymi obiektami komercyjnymi, zagadnienia dotyczące certyfikacji budynków LEED, BREEAM, Well being, WELL/FitWell oraz korzyści z nich płynące, systemy stosowane w inteligentnych budynkach (BIM) oraz zarządzanie energią elektryczną w obiektach z zastosowaniem technologii BMS EMS w celu optymalizacji kosztów i sposobu zamawiania energii, Demand Side Response, (moc umowna, przyłączeniowa, kompensacja mocy biernej, służebność przesyłu), kwestie dotyczące eksploatacji różnych typów obiektów oraz szeroko rozumianych usług serwisowych, bezpieczeństwo, ochrona i przyjazne środowisko pracy (zagadnienia p.poż., systemy alarmowe, Bussines Continuity), zarządzanie personelem oraz komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, zagadnienia prawne - począwszy od umów współpracy, umów najmu, elementów prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, na aspektach prawnych zakupu i sprzedaż nieruchomości komercyjnych kończąc, budżetowanie – finansowe aspekty zarządzania nieruchomością i usługami powiązanymi, wybór dostawców usług – negocjacje, zapytania ofertowe, procedury przetargowe, zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem procesów FM.

Kurs zaczyna się 15 maja i ze względu na regulacje związane z pandemią prowadzony będzie on-line (chyba że sytuacja pozwoli, możliwa jest zmiana formy na stacjonarną lub hybrydową).

Po zakończonym kursie oraz pozytywnie zdanym egzaminie kursant uzyska dyplom oraz tytuł „Facility Manager PFRN”.

Szczegółowych informacji udziela Polska Federacja Rynku Nieruchomości.


Drukuj